Panorama Wisła w okolicach Płocka, Orlen, Nowy Duninów